ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวิมลวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
4
12
1
อบ.2
10
4
14
1
อบ.3
11
7
18
1
รวม อบ.
29
15
44
3
ป.1
3
9
12
1
ป.2
10
7
17
1
ป.3
12
7
19
1
ป.4
11
5
16
1
ป.5
9
8
17
1
ป.6
10
4
14
1
รวมประถม
55
40
95
6
ม.1
11
9
20
1
ม.2
10
10
20
1
ม.3
9
5
14
1
รวมมัธยมต้น
30
24
54
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
114
79
193
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...