ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสวายจีก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
11
26
1
อบ.3
13
21
34
1
รวม อบ.
28
32
60
2
ป.1
14
14
28
1
ป.2
13
10
23
1
ป.3
15
10
25
1
ป.4
14
17
31
1
ป.5
18
8
26
1
ป.6
14
14
28
1
รวมประถม
88
73
161
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
116
105
221
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...