ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกเปราะ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
6
12
1
อบ.2
6
10
16
1
อบ.3
2
9
11
1
รวม อบ.
14
25
39
3
ป.1
8
4
12
1
ป.2
12
6
18
1
ป.3
4
5
9
1
ป.4
4
5
9
1
ป.5
10
5
15
1
ป.6
2
8
10
1
รวมประถม
40
33
73
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
54
58
112
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...