ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านพลวง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
5
13
1
อบ.2
4
10
14
1
อบ.3
9
4
13
1
รวม อบ.
21
19
40
3
ป.1
8
8
16
1
ป.2
9
10
19
1
ป.3
11
5
16
1
ป.4
6
3
9
1
ป.5
2
5
7
1
ป.6
9
6
15
1
รวมประถม
45
37
82
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
66
56
122
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...