ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเบญจคามวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
22
14
36
2
อบ.3
24
26
50
2
รวม อบ.
46
40
86
4
ป.1
20
25
45
2
ป.2
23
23
46
2
ป.3
29
21
50
2
ป.4
18
22
40
2
ป.5
24
13
37
2
ป.6
8
15
23
2
รวมประถม
122
119
241
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
168
159
327
16
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...