ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
5
9
1
อบ.2
5
3
8
1
อบ.3
10
6
16
1
รวม อบ.
19
14
33
3
ป.1
6
1
7
1
ป.2
7
6
13
1
ป.3
5
4
9
1
ป.4
12
3
15
1
ป.5
6
5
11
1
ป.6
6
7
13
1
รวมประถม
42
26
68
6
ม.1
8
8
16
1
ม.2
6
5
11
1
ม.3
3
5
8
1
รวมมัธยมต้น
17
18
35
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
78
58
136
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...