ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
13
22
1
อบ.3
16
15
31
1
รวม อบ.
25
28
53
2
ป.1
15
18
33
1
ป.2
18
8
26
1
ป.3
21
18
39
2
ป.4
19
16
35
2
ป.5
24
15
39
2
ป.6
22
23
45
2
รวมประถม
119
98
217
10
ม.1
24
12
36
2
ม.2
22
6
28
2
ม.3
18
13
31
2
รวมมัธยมต้น
64
31
95
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
208
157
365
18
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...