ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
6
12
1
อบ.3
4
2
6
1
รวม อบ.
10
8
18
2
ป.1
7
2
9
1
ป.2
15
4
19
1
ป.3
5
3
8
1
ป.4
7
8
15
1
ป.5
4
8
12
1
ป.6
6
3
9
1
รวมประถม
44
28
72
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
54
36
90
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...