ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสารภี ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
3
5
1
อบ.3
6
2
8
1
รวม อบ.
8
5
13
2
ป.1
7
4
11
1
ป.2
9
6
15
1
ป.3
7
7
14
1
ป.4
11
7
18
1
ป.5
7
7
14
1
ป.6
7
3
10
1
รวมประถม
48
34
82
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
56
39
95
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...