ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
5
19
1
อบ.3
11
10
21
1
รวม อบ.
25
15
40
2
ป.1
15
11
26
1
ป.2
19
18
37
1
ป.3
23
23
46
2
ป.4
17
13
30
1
ป.5
18
16
34
1
ป.6
17
16
33
1
รวมประถม
109
97
206
7
ม.1
9
4
13
1
ม.2
9
9
18
1
ม.3
13
10
23
1
รวมมัธยมต้น
31
23
54
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
165
135
300
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...