ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตลาดควาย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
5
15
1
อบ.3
8
10
18
1
รวม อบ.
18
15
33
2
ป.1
13
15
28
1
ป.2
28
16
44
2
ป.3
16
10
26
1
ป.4
23
16
39
2
ป.5
15
14
29
1
ป.6
7
15
22
1
รวมประถม
102
86
188
8
ม.1
16
17
33
1
ม.2
12
11
23
1
ม.3
8
6
14
1
รวมมัธยมต้น
36
34
70
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
156
135
291
13
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...