ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
4
9
1
อบ.3
4
9
13
1
รวม อบ.
9
13
22
2
ป.1
11
8
19
1
ป.2
6
7
13
1
ป.3
4
4
8
1
ป.4
8
4
12
1
ป.5
9
6
15
1
ป.6
6
0
6
1
รวมประถม
44
29
73
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
53
42
95
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...