ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
5
9
1
อบ.3
6
0
6
1
รวม อบ.
10
5
15
2
ป.1
3
7
10
1
ป.2
9
6
15
1
ป.3
4
2
6
1
ป.4
12
4
16
1
ป.5
7
6
13
1
ป.6
3
5
8
1
รวมประถม
38
30
68
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
48
35
83
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...