ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
22
15
37
2
อบ.3
19
23
42
2
รวม อบ.
41
38
79
4
ป.1
22
28
50
2
ป.2
27
19
46
2
ป.3
26
23
49
2
ป.4
33
25
58
2
ป.5
24
24
48
2
ป.6
22
26
48
2
รวมประถม
154
145
299
12
ม.1
25
16
41
2
ม.2
23
28
51
2
ม.3
32
37
69
2
รวมมัธยมต้น
80
81
161
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
275
264
539
22
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...