ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
13
14
27
1
อบ.2
15
18
33
1
อบ.3
15
18
33
1
รวม อบ.
43
50
93
3
ป.1
18
33
51
2
ป.2
27
27
54
2
ป.3
29
29
58
2
ป.4
28
23
51
2
ป.5
19
32
51
2
ป.6
30
26
56
2
รวมประถม
151
170
321
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
194
220
414
15
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...