ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
7
16
1
อบ.3
8
4
12
1
รวม อบ.
17
11
28
2
ป.1
6
12
18
1
ป.2
12
8
20
1
ป.3
11
9
20
1
ป.4
8
3
11
1
ป.5
7
2
9
1
ป.6
11
8
19
1
รวมประถม
55
42
97
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
72
53
125
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...