ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
4
8
1
อบ.2
9
6
15
1
อบ.3
7
7
14
1
รวม อบ.
20
17
37
3
ป.1
12
9
21
1
ป.2
12
6
18
1
ป.3
8
8
16
1
ป.4
4
5
9
1
ป.5
8
2
10
1
ป.6
5
7
12
1
รวมประถม
49
37
86
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
69
54
123
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...