ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
4
5
1
อบ.2
5
4
9
1
อบ.3
5
5
10
1
รวม อบ.
11
13
24
3
ป.1
1
2
3
1
ป.2
3
3
6
1
ป.3
1
5
6
1
ป.4
4
3
7
1
ป.5
2
3
5
1
ป.6
2
4
6
1
รวมประถม
13
20
33
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
24
33
57
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...