ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกระกา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
3
8
1
อบ.2
4
5
9
1
อบ.3
7
10
17
1
รวม อบ.
16
18
34
3
ป.1
12
12
24
1
ป.2
11
5
16
1
ป.3
13
6
19
1
ป.4
8
0
8
1
ป.5
10
7
17
1
ป.6
9
4
13
1
รวมประถม
63
34
97
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
79
52
131
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...