ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองค่าย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
8
10
1
อบ.2
5
7
12
1
อบ.3
12
11
23
1
รวม อบ.
19
26
45
3
ป.1
5
8
13
1
ป.2
11
13
24
1
ป.3
7
4
11
1
ป.4
9
12
21
1
ป.5
15
11
26
1
ป.6
5
6
11
1
รวมประถม
52
54
106
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
71
80
151
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...