ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
10
22
1
อบ.3
14
8
22
1
รวม อบ.
26
18
44
2
ป.1
15
18
33
1
ป.2
11
11
22
1
ป.3
15
25
40
2
ป.4
18
16
34
1
ป.5
18
10
28
1
ป.6
9
18
27
1
รวมประถม
86
98
184
7
ม.1
14
13
27
1
ม.2
13
20
33
1
ม.3
13
15
28
1
รวมมัธยมต้น
40
48
88
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
152
164
316
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...