ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองทะลอก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
11
20
1
อบ.3
12
3
15
1
รวม อบ.
21
14
35
2
ป.1
17
8
25
1
ป.2
13
7
20
1
ป.3
19
12
31
1
ป.4
10
12
22
1
ป.5
7
13
20
1
ป.6
14
11
25
1
รวมประถม
80
63
143
6
ม.1
17
14
31
1
ม.2
6
7
13
1
ม.3
6
6
12
1
รวมมัธยมต้น
29
27
56
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
130
104
234
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...