ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสว่างบูรพา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
4
7
1
อบ.2
4
3
7
1
อบ.3
6
7
13
1
รวม อบ.
13
14
27
3
ป.1
7
10
17
1
ป.2
7
6
13
1
ป.3
9
6
15
1
ป.4
11
11
22
1
ป.5
12
6
18
1
ป.6
7
7
14
1
รวมประถม
53
46
99
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
66
60
126
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...