ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไทร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
12
21
1
อบ.3
9
11
20
1
รวม อบ.
18
23
41
2
ป.1
12
16
28
1
ป.2
12
13
25
1
ป.3
9
7
16
1
ป.4
21
9
30
1
ป.5
4
8
12
1
ป.6
11
6
17
1
รวมประถม
69
59
128
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
87
82
169
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...