ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
12
16
1
อบ.2
7
10
17
1
อบ.3
10
8
18
1
รวม อบ.
21
30
51
3
ป.1
11
7
18
1
ป.2
18
14
32
2
ป.3
17
22
39
1
ป.4
8
14
22
1
ป.5
17
11
28
1
ป.6
21
21
42
2
รวมประถม
92
89
181
8
ม.1
35
24
59
2
ม.2
23
38
61
2
ม.3
25
32
57
2
รวมมัธยมต้น
83
94
177
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
196
213
409
17
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...