ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
6
15
1
อบ.3
14
6
20
1
รวม อบ.
23
12
35
2
ป.1
13
9
22
1
ป.2
7
8
15
1
ป.3
10
8
18
1
ป.4
8
7
15
1
ป.5
10
11
21
1
ป.6
6
13
19
1
รวมประถม
54
56
110
6
ม.1
8
6
14
1
ม.2
9
6
15
1
ม.3
7
4
11
1
รวมมัธยมต้น
24
16
40
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
101
84
185
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...