ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
11
19
1
อบ.3
19
18
37
1
รวม อบ.
27
29
56
2
ป.1
15
11
26
1
ป.2
20
12
32
1
ป.3
11
12
23
1
ป.4
13
16
29
1
ป.5
19
13
32
1
ป.6
18
11
29
1
รวมประถม
96
75
171
6
ม.1
16
10
26
1
ม.2
12
12
24
1
ม.3
13
12
25
1
รวมมัธยมต้น
41
34
75
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
164
138
302
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...