ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
8
15
1
อบ.3
10
5
15
1
รวม อบ.
17
13
30
2
ป.1
10
11
21
1
ป.2
9
3
12
1
ป.3
14
9
23
1
ป.4
11
7
18
1
ป.5
3
8
11
1
ป.6
2
10
12
1
รวมประถม
49
48
97
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
66
61
127
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...