ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตลาดชัย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
11
15
1
อบ.3
9
8
17
1
รวม อบ.
13
19
32
2
ป.1
13
12
25
1
ป.2
10
11
21
1
ป.3
11
18
29
1
ป.4
10
9
19
1
ป.5
19
18
37
1
ป.6
11
13
24
1
รวมประถม
74
81
155
6
ม.1
13
2
15
1
ม.2
1
5
6
1
ม.3
10
1
11
1
รวมมัธยมต้น
24
8
32
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
111
108
219
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...