ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกระเดื่อง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
4
8
1
อบ.3
7
2
9
1
รวม อบ.
11
6
17
2
ป.1
5
7
12
1
ป.2
8
4
12
1
ป.3
4
3
7
1
ป.4
10
4
14
1
ป.5
2
5
7
1
ป.6
7
4
11
1
รวมประถม
36
27
63
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
47
33
80
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...