ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
13
25
2
อบ.3
15
11
26
1
รวม อบ.
27
24
51
3
ป.1
11
15
26
1
ป.2
18
17
35
1
ป.3
17
30
47
2
ป.4
15
12
27
1
ป.5
15
16
31
1
ป.6
17
15
32
1
รวมประถม
93
105
198
7
ม.1
13
12
25
1
ม.2
17
9
26
1
ม.3
8
11
19
1
รวมมัธยมต้น
38
32
70
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
158
161
319
13
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...