ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
17
30
1
อบ.3
11
7
18
1
รวม อบ.
24
24
48
2
ป.1
14
5
19
1
ป.2
8
24
32
1
ป.3
16
11
27
1
ป.4
7
10
17
1
ป.5
13
11
24
1
ป.6
19
12
31
1
รวมประถม
77
73
150
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
101
97
198
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...