ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกกลาง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
11
8
19
1
อบ.2
10
10
20
1
อบ.3
10
5
15
1
รวม อบ.
31
23
54
3
ป.1
13
5
18
1
ป.2
12
8
20
1
ป.3
15
9
24
1
ป.4
3
10
13
1
ป.5
17
9
26
1
ป.6
14
11
25
1
รวมประถม
74
52
126
6
ม.1
9
9
18
1
ม.2
9
7
16
1
ม.3
11
11
22
1
รวมมัธยมต้น
29
27
56
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
134
102
236
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...