ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
6
11
1
อบ.2
11
5
16
1
อบ.3
11
11
22
1
รวม อบ.
27
22
49
3
ป.1
9
9
18
1
ป.2
10
6
16
1
ป.3
15
9
24
1
ป.4
12
8
20
1
ป.5
11
7
18
1
ป.6
9
7
16
1
รวมประถม
66
46
112
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
93
68
161
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...