ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
6
10
1
อบ.3
5
4
9
1
รวม อบ.
9
10
19
2
ป.1
8
11
19
1
ป.2
12
8
20
1
ป.3
10
6
16
1
ป.4
9
8
17
1
ป.5
15
5
20
1
ป.6
13
15
28
1
รวมประถม
67
53
120
6
ม.1
18
16
34
1
ม.2
15
6
21
1
ม.3
7
12
19
1
รวมมัธยมต้น
40
34
74
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
116
97
213
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...