ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
3
6
1
อบ.2
6
9
15
1
อบ.3
4
4
8
1
รวม อบ.
13
16
29
3
ป.1
10
4
14
1
ป.2
10
9
19
1
ป.3
7
9
16
1
ป.4
8
5
13
1
ป.5
9
6
15
1
ป.6
11
7
18
1
รวมประถม
55
40
95
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
68
56
124
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...