ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225 ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
10
12
22
1
อบ.2
8
14
22
1
อบ.3
12
10
22
1
รวม อบ.
30
36
66
3
ป.1
9
8
17
1
ป.2
9
12
21
1
ป.3
11
11
22
1
ป.4
14
13
27
1
ป.5
18
7
25
1
ป.6
11
13
24
1
รวมประถม
72
64
136
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
102
100
202
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...