ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองงิ้ว หนองไทร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
10
16
1
อบ.3
8
11
19
1
รวม อบ.
14
21
35
2
ป.1
10
8
18
1
ป.2
12
8
20
1
ป.3
13
6
19
1
ป.4
10
10
20
1
ป.5
7
11
18
1
ป.6
9
4
13
1
รวมประถม
61
47
108
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
75
68
143
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...