ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
32
30
62
3
อบ.2
58
65
123
4
อบ.3
72
54
126
5
รวม อบ.
162
149
311
12
ป.1
98
108
206
6
ป.2
124
105
229
6
ป.3
107
101
208
6
ป.4
104
116
220
6
ป.5
115
116
231
6
ป.6
129
116
245
6
รวมประถม
677
662
1,339
36
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
839
811
1,650
48
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...