ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
20
37
2
อบ.3
16
21
37
2
รวม อบ.
33
41
74
4
ป.1
23
22
45
2
ป.2
16
37
53
2
ป.3
34
21
55
2
ป.4
27
24
51
2
ป.5
30
40
70
2
ป.6
35
35
70
2
รวมประถม
165
179
344
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
198
220
418
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...