ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง (โสภณประชานุกูล) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
6
15
1
อบ.3
14
13
27
1
รวม อบ.
23
19
42
2
ป.1
3
12
15
1
ป.2
8
5
13
1
ป.3
9
10
19
1
ป.4
9
9
18
1
ป.5
6
6
12
1
ป.6
10
5
15
1
รวมประถม
45
47
92
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
68
66
134
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...