ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
5
7
1
อบ.3
11
5
16
1
รวม อบ.
13
10
23
2
ป.1
6
2
8
1
ป.2
9
8
17
1
ป.3
6
8
14
1
ป.4
6
5
11
1
ป.5
8
7
15
1
ป.6
3
8
11
1
รวมประถม
38
38
76
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
51
48
99
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...