ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดน้ำไหล ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
7
14
1
อบ.3
5
7
12
1
รวม อบ.
12
14
26
2
ป.1
4
7
11
1
ป.2
11
10
21
1
ป.3
12
9
21
1
ป.4
8
3
11
1
ป.5
13
13
26
1
ป.6
11
10
21
1
รวมประถม
59
52
111
6
ม.1
10
17
27
1
ม.2
11
9
20
1
ม.3
17
4
21
1
รวมมัธยมต้น
38
30
68
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
109
96
205
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...