ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
2
9
1
อบ.3
8
6
14
1
รวม อบ.
15
8
23
2
ป.1
13
8
21
1
ป.2
4
12
16
1
ป.3
13
11
24
1
ป.4
15
8
23
1
ป.5
13
9
22
1
ป.6
13
8
21
1
รวมประถม
71
56
127
6
ม.1
12
11
23
1
ม.2
11
8
19
1
ม.3
11
17
28
1
รวมมัธยมต้น
34
36
70
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
120
100
220
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...