ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
5
11
1
อบ.3
6
6
12
1
รวม อบ.
12
11
23
2
ป.1
12
13
25
1
ป.2
7
10
17
1
ป.3
7
9
16
1
ป.4
8
9
17
1
ป.5
7
12
19
1
ป.6
9
6
15
1
รวมประถม
50
59
109
6
ม.1
3
9
12
1
ม.2
13
10
23
1
ม.3
7
4
11
1
รวมมัธยมต้น
23
23
46
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
85
93
178
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...