ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกตะโก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
3
13
1
อบ.3
4
10
14
1
รวม อบ.
14
13
27
2
ป.1
6
6
12
1
ป.2
9
6
15
1
ป.3
3
7
10
1
ป.4
5
11
16
1
ป.5
7
4
11
1
ป.6
4
6
10
1
รวมประถม
34
40
74
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
48
53
101
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...