ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
6
14
1
อบ.2
12
9
21
1
อบ.3
11
14
25
1
รวม อบ.
31
29
60
3
ป.1
11
9
20
1
ป.2
3
8
11
1
ป.3
13
10
23
1
ป.4
4
10
14
1
ป.5
4
7
11
1
ป.6
12
11
23
1
รวมประถม
47
55
102
6
ม.1
18
13
31
1
ม.2
13
9
22
1
ม.3
15
10
25
1
รวมมัธยมต้น
46
32
78
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
124
116
240
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...