ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบุตาเวสน์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
9
15
1
อบ.3
3
5
8
1
รวม อบ.
9
14
23
2
ป.1
5
5
10
1
ป.2
4
3
7
1
ป.3
4
4
8
1
ป.4
2
8
10
1
ป.5
3
1
4
1
ป.6
7
6
13
1
รวมประถม
25
27
52
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
34
41
75
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...