ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
11
22
1
อบ.3
3
4
7
1
รวม อบ.
14
15
29
2
ป.1
5
8
13
1
ป.2
9
12
21
1
ป.3
10
12
22
1
ป.4
10
3
13
1
ป.5
6
7
13
1
ป.6
9
9
18
1
รวมประถม
49
51
100
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
63
66
129
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...