ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
9
18
1
อบ.3
10
12
22
1
รวม อบ.
19
21
40
2
ป.1
13
11
24
1
ป.2
13
14
27
2
ป.3
15
6
21
1
ป.4
13
9
22
1
ป.5
16
17
33
2
ป.6
22
9
31
2
รวมประถม
92
66
158
9
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
111
87
198
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...